WWF-România

În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic si dezvoltarea durabila a comunitatilor locale. Proiectele desfăsurate până acum s-au concentrat pe gestionarea responsabila a pădurilor, conservarea biodiversitatii si utilizarea responsabila a resurselor naturale. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre „economia verde” și dezvoltarea unui program de educație de mediu adresat tinerilor.

WWF-România în ultimii zece ani a susținut managementul responsabil al pădurilor prin implementarea de proiecte la nivel regional inclusiv prin promovarea certificării managementului forestier în sistem FSC (Forest Stewarship Council) ca o garanție a unui management forestier responsabil cu recunoaștere internațională.

Contact:

Radu Vlad
Coordonator Paduri si Proiecte Regionale
 rvlad@wwfdcp.ro

Serban Niculescu
Expert Forestier
sniculescu@wwfdcp.ro

Asociația pentru Certificare Forestieră (ACF)

Asociația pentru Certificare Forestieră (ACF) este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit înființată în aprilie 2009 cu sprijinul WWF-România.

Scopul Asociației pentru Certificarea Forestieră (ACF) îl reprezintă promovarea managementului forestier responsabil, a unui sistem de certificare forestieră credibil, ce contribuie la gospodărirea pădurilor în mod corespunzator din punct de vedere ecologic, cu beneficiu social și viabil economic, conservarea mediului natural și a proceselor ecologice din România.

ACF este facilitatorul procesului de elaborare a Evaluării riscurilor pentru Lemn Controlat pentru România