CNRA – Evaluarea Centralizată a Riscurilor la nivel Naţional

Centralized National Risk Assessment (CNRA) reprezintă evaluarea riscurilor la nivel național dezvoltată de Centrul Internaţional FSC.

CNRA este un instrument dezvoltat de FSC® pentru a acoperi la nivel global evaluările de risc privind “Lemnul Controlat”. Principalul obiectiv al CNRA este de a identifica zonele cu risc scăzut respectiv riscurile specifice pentru fiecare din cele cinci categorii şi după caz, măsurile considerate pentru atenuarea riscurilor identificate.

Această abordare vine în sprijinul companiilor (suplinind practic anumite obligaţii ale acestora) şi în acelaşi timp asigură o determinare obiectivă şi armonizată a riscurilor în cadrul unui proces transparent şi participativ.

Procesul CNRA în România

Procesul CNRA în România este supervizat de Unitatea de Politici şi Standarde din cadrul FSC International, iar identificarea și evaluarea riscurilor este externalizată către experți independenţi (selectaţi de FSC®) cu experiență specifică pentru fiecare categorie relevantă:
Categoria 1 – NEPCon;
Categoria 2 – Wolfgang Richert Consulting şi Leo van der Vlist;
Categoria 3 – NEPCon;
Categoria 4 – NEPCon;
Categoria 5 – NEPCon;
WWF-România în calitate de partener FSC® in acest process, susţine dezvoltarea CNRA prin facilitarea unui proces participativ transparent astfel încât factorii interesaţi să se poată implica în determinarea riscurilor pentru România.
Până acum au fost organizate de către WWF două seminarii cu participarea reprezentanţilor NEPCon şi a principalilor factori interesaţi la nivel naţional (reprezentând cele trei domenii de interes: economic, social și de mediu), în sensul identificării elementelor necesare evaluării care necesită adaptarea la condițiile naționale.
Raportul CNRA (versiunea FSC-CNRA-RO V1-0 EN) supus consultării este elaborat de experţii CNRA menţionaţi anterior.

Paşii următori

Toate comentariile transmise de publicul interesat în cadrul procesului de consultare au fost luate în considerare în cadrul analizei care va fi efectuată ulterior de către experţii CNRA.

Ele vor constitui baza pentru dezvoltarea CNRA, care ulterior va fi analizat si aprobat de către Unitatea de Politici și Standardele FSC International. Aprobarea şi publicarea CNRA pentru România este estimată pentru luna septembrie 2017.

Aplicabilitate

Riscurile specificate şi măsurile de diminuare prevăzute în CNRA vor trebui să fie luate în considerare de organizaţiile a căror lanţ de custodie a lemnului este certificate FSC®, (i) care se aprovizioneaza cu lemn necertificat (fără declaraţie FSC), dar care nu provine din surse inacceptabile şi (ii) care doresc să vândă lemn controlat FSC® şi/sau FSC® Mix.

Evaluarea Centralizată a Riscurilor pentru Lemn Controlat la nivel naţional (CNRA) devine aplicabilă pentru toate companiile care doresc să comercializeze produse certificate FSC® Mix – ce au în componenţă lemn controlat. Conformitatea cu prevederile CNRA va fi evaluată de Organismele de Certificare în cadrul procesului de auditare.

Utilitate

CNRA şi certificarea pe Lemn Controlat reprezintă un instrument eficient pentru combaterea tăierilor ilegale şi promovarea unui management durabil al padurilor cu identificarea si protejarea Valorilor Ridicate de Conservare.