WWF România

World Wide Fund for Nature a aniversat în 2011 împlinirea a 50 de ani de activitate în domeniul conservării naturii. În prezent este cea mai mare organizație de conservare a naturii din lume. În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și de-a lungul Dunării. Proiectele desfăsurate până acum s-au concentrat pe conservarea pădurilor, a urșilor bruni, a Deltei Dunării și a sturionilor. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre „economia verde” și dezvoltarea unui program de educație de mediu adresat tinerilor. Asociația WWF DCP România în ultimii zece ani a susținut managementul responsabil al pădurilor prin implementarea de proiecte la nivel regional inclusiv prin promovarea certificării managementului forestier în sistem FSC (Forest Stewarship Council) ca o garanție a unui management forestier responsabil cu recunoaștere internațională.

Programul WWF Dunăre – Carpați România a inițiat și sustinut procesul de elaborare a evaluării riscurilor pentru Lemn Controlat pentru România fiind membru în grupul de lucru, camera de mediu, studiu aprobat de FSC în ianuarie 2013 cu aplicabilitate imediată pentru operatorii din România.

WWF consideră că pentru a reduce amenintarea exploatării ilegale a lemnului și pentru a preveni degradarea pădurilor e nevoie de implicarea tuturor factorilor interesați. WWF colaborează cu principalii actori din regiune, pentru a asigura un dialog constructiv ca bază pentru dezvoltarea unui cadru legislativ responsabil și eficient.

 

ACF

Asociația pentru Certificare Forestieră (ACF) este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit înființată în aprilie 2009 cu sprijinul World Wide Fund for Nature Danube – Carpathian Programme. Scopul Asociației pentru Certificarea Forestieră (ACF) îl reprezintă promovarea managementului forestier responsabil, a unui sistem de certificare forestieră credibil, ce contribuie la gospodărirea pădurilor în mod corespunzator din punct de vedere ecologic, cu beneficiu social și viabil economic, conservarea mediului natural și a proceselor ecologice din România. ACF este facilitatorul procesului de elaborare a Evaluării riscurilor pentru Lemn Controlat pentru România.