Regulamentul 995/2010 al Comisiei Europene:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei Europene:

Ghidul Comisiei Europene – Document de orientare pentru regulamentul UE privind lemnul

Ghid de bune practici Pentru operatorii naţionali în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE):