Acest site este realizat cu sprijinul Brico Dépôt, partener al WWF – România în vederea promovării unor practici de management forestier responsabil.

Ce este lemnul controlat?

Prin “Lemn controlat” se înțelege lemnul sau produsele din lemn de origini cunoscute şi care nu provine din surse considerate inacceptabile de către Forest Stewardship Council® (FSC®). Categoriile de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile sunt:

  • lemn provenit din recoltări ilegale;
  • lemn exploatat cu încalcarea drepturilor civile sau tradiţionale;
  • lemn provenit din păduri în care valorile ridicate de conservare sunt amenințate de activitățile de management;
  • lemn provenit din păduri naturale transformate prin conversie în plantații sau terenuri destinate altor utilizări;
  • lemn provenit din păduri în care sunt plantaţi arbori modificați genetic.

Cerinţele necesare, pentru a asigura evitarea includerii materialelor din lemn provenite din surse considerate inacceptabile în lanţul de custodie al produselor certificate, sunt reglementate prin noul standard pentru Lemn Controlat  FSC-STD-40-005, intrat în vigoare la 01 iulie 2016.
Ultima versiune a standardului este FSC-STD-40-005 V3-1, aprobata in februarie si publicata in martie, 2017.

Conceptul de lemn controlat a apărut ca o nevoie de piață generată de faptul că sursele certificate nu pot oferi suficient material lemnos pentru a satisface nevoile industriei de prelucrare a lemnului.

Prin informațiile prezentate în cadrul acestui site, încercăm să venim în sprijinul companiilor care achizitionează Lemn Controlat, a auditorilor, precum și a unitătilor de gospodărire silvica care intenționează să se certifice.

Beneficii

Mulțumită acestui sistem de certificare operatorii din industria lemnului nu doar urmează și respectă prevederile legale, dar pot obtine in plus si alte beneficii:

  • avantaje economice directe si/sau acces pe piața lemnului certificat;
  • pot să raspundă prevederilor legale impuse “operatorilor” din industria lemnului prin regulamentele europene (Reg. 995/2010);
  • ofera posibilitatea exprimarii opiniilor de catre factorii interesati / afectati printr-un proces transparent si participativ (prin consultarile publice și prin procedurile de sesizari si reclamații);
  • promovează, per ansamblu, un management forestier responsabil alături de beneficiile ecologice, sociale și culturale ce decurg din acesta și în mod special identificarea, protejarea si monitorizarea Valorilor Ridicate de Conservare.