Ce întelegem prin lemn controlat?

Prin “ Lemn controlat ” se înțelege lemnul sau produsele din lemn de origini cunoscute şi care nu provine din surse considerate inacceptabile de către Forest Stewardship Council® (FSC®). Categoriile de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile sunt:

  • lemn provenit din recoltări ilegale;
  • lemn exploatat cu încălcarea drepturilor civile sau tradiţionale;
  • lemn provenit din păduri în care valorile ridicate de conservare sunt amenințate de activitățile de management;
  • lemn provenit din păduri naturale transformate prin conversie în plantații sau terenuri destinate altor utilizări;
  • lemn provenit din păduri în care sunt plantaţi arbori modificați genetic.

Cerinţele necesare, pentru a asigura evitarea includerii materialelor din lemn provenite din surse considerate inacceptabile în lanţul de custodie al produselor certificate, sunt reglementate prin noul standard pentru Lemn Controlat  FSC-STD-40-005, intrat în vigoare la 01 iulie 2016.
Ultima versiune a standardului este FSC-STD-40-005 V3-1, aprobată în februarie și publicată în martie, 2017.

Conceptul de lemn controlat a apărut ca o nevoie de piață generată de faptul că sursele certificate nu pot oferi suficient material lemnos necesar pentru a satisface nevoile industriei de prelucrare a lemnului, ce dorește să vândă produse certificate FSC.

Prin informațiile prezentate în cadrul acestui site, ne propunem să susținem o implementare adecvată a sistemelor de certificare, prin creșterea capacității companiilor care achizitionează Lemn Controlat, a auditorilor, precum și a unitătilor de gospodărire silvică care intenționează să se certifice.

NOTA! În cazul în care se dorește certificarea ocoalelor silvice sau a direcțiilor silvice conform standardului pentru lemn controlat, se vor implementa prevederile standardului FSC-STD-30-010 V2-0 (Standardul pentru lemn controlat FSC destinat ocoalelor silvice)

 Beneficii

Printr-o implementare adecvată a acestui sistem de certificare operatorii din industria lemnului nu doar urmează și respectă prevederile legale contribuind astfel la promovarea unui management forestier responsabil, dar sunt generate în plus și alte beneficii contribuind astfel la promovarea unui management forestier responsabil:

  • oferă posibilitatea exprimării opiniilor de către factorii interesați / afectați printr-un proces transparent și participativ (prin consultările publice și prin procedurile de sesizări și reclamații);
  • promovează, per ansamblu, un management forestier responsabil alături de beneficiile ecologice, sociale și culturale ce decurg din acesta și în mod special identificarea, protejarea și monitorizarea Valorilor Ridicate de Conservare.
  • avantaje economice directe și/sau acces pe piața lemnului certificat;
  • instrument de conformare față de prevederile legale impuse “operatorilor” din industria lemnului prin Regulamentul European (Reg. 995/2010);