Contextul aparitiei EUTR (Regulamentul UE nr. 995/2010)

“Recoltarea ilegala de lemn reprezinta o problema globala de interes international major. Aceasta problema constituie o amenintare grava pentru paduri, intrucat contribuie la procesul de despadurire si de degradare a padurilor, responsabil pentru aproximativ 20% din emisiile globale de CO . De asemenea, ameninta biodiversitatea si submineaza gestionarea padurilor si dezvoltarea durabila, inclusiv viabilitatea comerciala a operatorilor care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia aplicabila” (Paragraful 3, EUTR).

In scopul combaterii exploatarii forestiere ilegale si a comertului aferent, in cadrul EUTR au fost adoptate masuri ce vizeaza interzicerea introducerii pe piata interna pentru prima data a lemnului recoltat ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta.

Ce inseamna lemn recoltat ilegal?

“Recoltat in mod ilegal” inseamna recoltat cu incalcarea legislatiei aplicabile a tarii de recoltare. (art.2, lit. g, EUTR)

Legislatia aplicabila

Conform EUTR “legislatia aplicabila” inseamna legislatia in vigoare in tara de recoltare si reglementeaza urmatoarele aspecte:

 • drepturi de recoltare a lemnului in interiorul limitelor legale facute publice;
 • plati pentru drepturile de recoltare si lemn, inclusiv taxe legate de recoltarea lemnului;
 • recoltarea lemnului, inclusiv legislatia din domeniul forestier si cel al mediului, inclusiv gestionarea padurilor si conservarea biodiversitatii, atunci cand acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului;
 • drepturile legale ale tertilor privind folosinta si proprietatea afectate de recoltarea lemnului;
 • comertul si vama, in masura in care este vizat sectorul forestier.

Astfel, prin legislatie aplicabila se intelege si legislatia care vizeaza platile si taxele pentru drepturile de recoltare, drepturile tertilor privind folosinta si proprietatea, legislatia privind recoltarea lemnului inclusiv cea din domeniul mediului, atunci cand acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului.

Prevederile EUTR

 • Introducerea pe piata UE a lemnului recoltat ilegal si a produselor derivate din acesta este strict interzisa;
 • Operatorii – cei care introduc pentru prima data lemn si produse din lemn pe piata UE – trebuie sa actioneze cu prudenta (“due diligence”);
 • Comerciantii – cei care cumpara sau vand lemn ori produse din lemn deja introduse pe piata UE – sunt obligati sa pastreze informatii privind furnizorii si clientii pentru a facilita trasabilitatea lemnului.

Sistemul Due Diligence (DDS)

Pe baza unei abordari sistemice, operatorii care introduc pentru prima data pe piata interna lemn si produse din lemn ar trebui sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca lemnul recoltat in mod ilegal si produsele din lemn derivate din acesta nu sunt introduse pe piata interna. in acest scop, operatorii ar trebui sa actioneze cu prudenta („due diligence”) in cadrul unui sistem de masuri si de proceduri, pentru a reduce la maximum riscul privind introducerea pe piata interna a lemnului recoltat in mod ilegal si a produselor din lemn derivate din acesta. (Paragraful 16, EUTR).

Elementele principale ale DDS:

Reprezentarea schematica a sistemului Due Diligence

A. Accesul la informatie:

Accesul la informatie este prima cerinta pentru implementarea unui DDS. Obligativitatea operatorilor de a se informa si a permite accesul la informatii referitoare la aprovizionarea cu lemn sau produse din lemn este reglementata prin art. 6 alin. (1) lit. (a) din regulament.

(a) masuri si proceduri care permit accesul la urmatoarele informatii referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemn sau produse din lemn, care sunt introduse pe piata:

 • descrierea, inclusiv denumirea comerciala si tipul de produs, precum si denumirea comuna a speciilor de arbori si, dupa caz, denumirea stiintifica completa;
 • tara de recoltare si, dupa caz: (i) regiunea subnationala unde a fost recoltat lemnul; si (ii) concesiunea de recoltare;
 • cantitatea (exprimata in volum, masa sau numar de unitati);
 • denumirea si adresa furnizorului operatorului;
 • numele si adresa cumparatorului (comerciantului) care achizitioneaza lemnul;
 • documente sau alte informatii care indica faptul ca lemnul si produsele din lemn sunt conforme cu legislatia aplicabila.

B. Evaluarea riscurilor:

Evaluarea riscului este o cerinta de baza pentru implementarea DDS si in acelasi timp constituie un element de noutate comparativ cu practicile curente din Romania. Obligativitatea operatorilor de a analiza si evalua riscul de a introduce pe piata produse din lemn recoltat in mod ilegal este reglementata prin art.6 alin. (1) lit. (b), EUTR.
Pentru evaluare se va analiza lemnul folosit pe baza urmatoarelor criterii:

garantarea respectarii legislatiei aplicabile, care poate include certificarea sau alte sisteme verificate de terte parti care se refera la respectarea legislatiei aplicabile;

prevalenta recoltarii ilegale a anumitor specii de arbori;

prevalenta recoltarii sau a practicilor ilegale in tara de recoltare si/sau regiunea subnationala in care a fost recoltat lemnul, inclusiv prevalenta conflictelor armate;

sanctiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene cu privire la importul sau exportul de lemn;

complexitatea lantului de aprovizionare cu lemn si produse din lemn.

relevant pentru Romania

irelevant pentru Romania

Justificarea relevantei este detaliata in Ghidul EUTR (pag. 14-16).

C. Reducerea riscurilor:

Operatorii care nu sunt suficient de convinsi ca riscul de a introduce pe piata lemn recoltat ilegal este neglijabil, trebuie sa implementeze masuri de reducere a riscurilor. Acestea pot include:

 • solicitarea unor informatii suplimentare din partea furnizorilor;
 • solicitarea unor documente suplimentare din partea furnizorilor;
 • solicitarea de verificare de catre partile terte etc.

Operatorii pot opta intre a-si dezvolta pe cont propriu sistemul Due Dilligence sau a apela la una din organizatiile de monitorizare recunoscute de UE. Normele de procedura pentru recunoasterea si retragerea recunoasterii organizatiilor de monitorizare sunt redate in Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012.

EUTR si FSC

Pentru a recunoaste bunele practici in sectorul forestier, certificarea sau alte sisteme verificate de parti terte care includ verificarea respectarii legislatiei aplicabile pot fi utilizate in cadrul procedurii de evaluare a riscului. (Paragraful 19, EUTR)
Conform art. 4 al Regulamentului de punere in aplicare nr. 607/2012, certificarea sau alte sisteme verificate de parti terte pot fi luate in considerare in cadrul procedurilor de evaluare si de reducere a riscurilor daca indeplinesc urmatoarele criterii:

au stabilit si au pus la dispozitie spre a fi utilizat de terte parti un sistem public de cerinte, care trebuie sa includa cel putin toate cerintele pertinente din legislatia aplicabila;

precizeaza ca verificarile adecvate, inclusiv inspectiile pe teren, sunt efectuate de o terta parte la intervale regulate de cel mult 12 luni pentru a verifica respectarea legislatiei aplicabile;

includ mijloace, verificate de o terta parte, de urmarire a lemnului recoltat in conformitate cu legislatia aplicabila si a produselor din lemn derivate din acesta in toate punctele lantului de aprovizionare inainte de introducerea pe piata a lemnului sau a produselor din lemn respective;

includ controale, verificate de o terta parte, urmarind sa asigure ca lemnul sau produsele din lemn de origine necunoscuta ori lemnul sau produsele din lemn care nu au fost recoltate in conformitate cu legislatia aplicabila nu intra in lantul de aprovizionare.

FSC®, prin intermediul Standardului pentru Lemn Controlat defineste cerintele pentru un sistem Due Diligence ce indeplineste toate criteriile enumerate mai sus. Alinierea la cerintele EUTR a fost realizata prin adoptarea ultimei versiuni (V3-1), publicata in martie, 2017. Modificarile efectuate se regasesc in Anexa H Matricea modificarilor dintre versiunile 2-1 si 3-1 a standardului.

Modul de aplicare EUTR:

Regulamentul este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru toate cele 27 de state membre ale UE, care sunt responsabile pentru stabilirea de sanctiuni eficiente, proportionale si disuasive si pentru punerea in aplicare a regulamentului.

Fiecare stat membru desemneaza autoritatea competenta responsabila pentru punerea in aplicare a regulamentului.

In Romania autoritatea competenta desemnata este Ministerul Mediului si Ministerul Apelor si Padurilor, care isi exercita atributiile prin intermediul Garzii Nationale de Mediu, respectiv Garzii Forestiere, in baza HG. 668/2011.

Metodologia de exercitare a atributiilor de control a fost dezvoltata in urma propunerilor WWF si a fost adoptata prin Ordinul nr. 819 /2015.

Conform art. (6), alin. (6), obiectivele controalelor efectuate de autoritatea competenta asupra operatorilor sunt:

 • respectarea interdictiei de a introduce pe piata lemn recoltat ilegal sau produse din lemn derivate din acesta, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din EUTR.
 • detinerea de catre operatori a unui sistem due diligence in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din EUTR şi utilizarea acestuia;
 • conformitatea sistemului due diligence utilizat de operatori, indiferent daca este un sistem propriu sau unul instituit de o organizatie de monitorizare, cu elementele specifice prevazute la art. 6 din EUTR;
 • aplicarea sistemului due diligence de catre operatori in conformitate cu prevederile specifice din EUTR şi din Regulamentul de punere in aplicare;
 • evaluarea şi revizuirea in mod periodic şi ori de cate ori se impune a sistemului due diligence, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din EUTR.

Controalele se desfasoara in conformitate cu un plan revizuit periodic, urmand o abordare bazata pe riscuri:

 • Controalele se vor desfasura cu prioritate pentru operatorii pentru care au fost semnalate alerte de catre sistemele de trasabilitate, exista sesizari din partea tertilor sau pentru operatorii economici care acumuleaza puncte de penalizare peste o anumita “cota de alerta” privind sanctionarea contraventiilor silvice;
 • Controalele se vor desfasura cu prioritate la operatorii care plaseaza cele mai mari cantitati de lemn provenit din zone de risc;
 • Controalele se vor desfasura cu prioritate pentru operatorii care introduc cele mai mari cantitati de lemn pe piata interna;
 • Controalele vor acorda o atentie speciala produselor din lemn cu provenieneta complexa (produse compuse, hartie, placi aglomerate din lemn PAL, etc);
 • Autoritatea competenta va efectua controale pentru operatorii care instituie un sistem DDS mentinut si verificat de o organizatie de monitorizare, ori de cate ori sunt semnalate abateri (asta nu presupune limitarea altor controale efectuate conform legii). Autoritatea competenta va monitoriza organismul de monitorizare cel putin o data la 2 ani.

Rezultatele controalelor sunt mentionate in registre de evidenta a controalelor care trebuie puse la dispozitia publicului, conform Directivei 2003/4/CE. in acest sens autoritatea competenta trebuie sa dezvolte un sistem electronic de evidenta publica a operatorilor economici care implementeaza un sistem Due Diligence care sa cuprinda si registrele de control (cu pastrarea elementelor de confidentialitate), in care sa se regaseasca natura si rezultatele controalelor, precum si masurile de remediere impuse de autoritatea competenta.