Regulamentul 995/2010 al Comisiei Europene:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei Europene:

Regulamentul Delegat (UE) NR. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Ghidul Comisiei Europene – Document de orientare pentru regulamentul UE privind lemnul

Ghid de bune practici pentru operatorii naţionali în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE):

Ghid de bune practici pentru operatorii naţionali în vederea implementării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 EUTR (varianta actualizată – 2018):