Ce inseamna Lemn Controlat FSC®?

Prin “Lemn controlat” se intelege lemnul sau produsele derivate din lemn cu origini cunoscute si care nu provine din surse considerate inacceptabile de catre Forest Stewardship Council® (FSC®).

Categoriile de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile sunt:

 • lemn provenit din recoltari ilegale;
 • lemn exploatat cu incalcarea drepturilor civile sau tradiţionale;
 • lemn provenit din paduri in care valorile ridicate de conservare sunt amenintate de activitatile de management;
 • lemn provenit din paduri naturale transformate prin conversie in plantatii sau terenuri destinate altor utilizari;
 • lemn provenit din paduri in care sunt plantaţi arbori modificati genetic.

Cerintele necesare, pentru a asigura evitarea includerii materialelor din lemn sau derivate din lemn provenite din surse considerate inacceptabile in lanţul de custodie al produselor certificate, sunt reglementate prin Standardul pentru Lemn Controlat  FSC-STD-40-005 V3-1, aprobat in Februarie si publicat in Martie, 2017.
Acest standard stabileste cerintele pentru un sistem de due diligence in evaluarea si reducerea riscului asociat cu materialele furnizate fara declaratie FSC.
Standardul pentru lemn controlat impune utilizarea evaluarilor riscului pentru a identifica si evalua riscul aprovizionarii din surse inacceptabile. Cand se identifica un risc specificat sau nespecificat privitor la provenienta materialului sau la riscul amestecarii acestuia in lantul de aprovizionare, organizatia va implementa masuri de control pentru reducerea riscului.

Conceptul de lemn controlat a aparut ca o nevoie de piata generata de faptul ca sursele certificate nu pot oferi suficient material lemnos necesar pentru a satisface nevoile industriei de prelucrare a lemnului, ce doreste sa vanda produse certificate FSC.

In cazul in care se doreste certificarea ocoalelor silvice sau a directiilor silvice conform standardului pentru lemn controlat, se vor implementa prevederile standardului FSC-STD-30-010 V2-0 (Standardul pentru lemn controlat FSC destinat ocoalelor silvice)

Sistemul DUE DILIGENCE (DDS)

Sistemul Due diligence (SDD) in acceptiunea standardului pentru Lemn Controlat FSC reprezinta un sistem de masuri si proceduri pentru reducerea riscului de aprovizionare cu material din surse inacceptabile. Un sistem Due diligence de obicei cuprinde urmatoarele trei elemente: obtinerea de informatii, evaluarea riscului, reducerea riscului (cand este necesara).

Sistemul Due diligence dezvoltat in cadrul standardului pentru Lemn Controlat FSC® reprezinta o adaptare a sistemului due diligence descris in Regulamentul European privind Lemnul nr. 995/2010 (EUTR).

Conform standardului pentru lemn controlat FSC (FSC-STD-40-005 V3-1) orice companie care doreste sa achizitionez material controlat, sa proceseze sau sa comercialize produse din lemn sau derivate din lemn cu declaratia FSC Controlled Wood “trebuie sa aiba, sa puna in aplicare si sa mentina un sistem due diligence (DDS) [sistem de verificare prealabila] documentat pentru achizitiile de material fara declaratie FSC care urmeaza a fi utilizat ca material controlat sau comercializat cu declaratia de Lemn controlat FSC”.

Principalele cerinte legate de elaborarea si implementarea unui sistem Due diligence de catre un operator economic sunt:

 • Organizatia poate alege sa elaboreze propriul DDS sau sa aplice unul elaborat de o parte externa.
 • Organizatia trebuie sa includa in propriul DDS toti furnizorii si subfurnizorii de material evaluat in conformitate cu prezentul standard.
 • Organizatia trebuie sa asigure accesul la dovezile de respectare a cerintelor aplicabile din acest standard, inclusiv acces la documente, parchete, sedii ale furnizorilor si subfurnizorilor, unde acest lucru este relevant.
 • Organizatia trebuie sa analizeze si, daca este necesar, sa isi revizuiasca sistemul DDS cel putin anual si ori de cate ori apar modificari care afecteaza relevanta, eficienta sau adecvarea acestuia.
 • Organizatia trebuie sa conduca audituri interne ale propriului sistem DDS cel putin o data pe an pentru a se asigura ca este implementat corect.
 • Organizatia trebuie sa documenteze domeniul de aplicare, provenineta materialului, lantul de aprovizionaredatele si personalul implicat in auditurile interne.

 

Evaluarea riscului

Organizatia trebuie sa utilizeze evaluarea FSC a riscului (NRA sau CNRA) aplicabila pentru a stabili riscul privitor la provenienta materialului pentru fiecare categorie de lemn controlat.

Evaluarea Centralizata a Riscurilor la nivel National

Centralized National Risk Assessment – Evaluarea Centralizata a Riscurilor la nivel National (CNRA) reprezinta evaluarea riscurilor la nivel național dezvoltata de Centrul International FSC®. CNRA este un instrument dezvoltat de FSC pentru a acoperi la nivel global evaluarile de risc privind “Lemnul Controlat” acolo unde nu exista o Evaluarea nationala a riscului (NRA).

Obiectivul CNRA este de a identifica zonele cu risc scazut respectiv riscurile specifice pentru fiecare din cele cinci categorii si dupa caz, masurile considerate pentru atenuarea riscurilor identificate.

Aceasta abordare vine in sprijinul companiilor (preluand o parte din obligatiile acestora) si in acelasi timp asigura o determinare obiectiva si armonizata a riscurilor in cadrul unui proces transparent si participativ.

Procesul CNRA in Romania

In procesul CNRA pentru Romania, supervizat de Unitatea de Politici si Standarde din cadrul FSC International, identificarea și evaluarea riscurilor a fost externalizata catre experți independenti (selectati de FSC) cu experiența specifica pentru fiecare categorie:

 • Categoria 1 – NEPCon;
 • Categoria 2 – Wolfgang Richert Consulting si Leo van der Vlist;
 • Categoria 3 – NEPCon;
 • Categoria 4 – NEPCon;
 • Categoria 5 – NEPCon;

WWF-Romania, in calitate de partener FSC in acest proces, a sustinut dezvoltarea CNRA prin facilitarea unui proces participativ și transparent astfel incat factorii interesati sa se poata implica in determinarea riscurilor pentru Romania
Au fost organizate doua seminarii cu participarea reprezentantilor NEPCon si a principalilor factori interesati la nivel national (reprezentand cele trei domenii de interes: economic, social și de mediu), in sensul identificarii elementelor necesare evaluarii care necesita adaptarea la condițiile naționale.
Raportul CNRA (versiunea FSC-CNRA-RO V1-0) aprobat a fost elaborat de expertii CNRA mentionati anterior.

Aplicabilitate

Riscurile specificate si masurile de diminuare prevazute in CNRA vor trebui sa fie luate in considerare de organizatiile a caror lant de custodie a lemnului este certificate FSC, (i) care se aprovizioneaza cu lemn necertificat (fara declaratie FSC), dar care nu provine din surse inacceptabile si (ii) care doresc sa vanda lemn controlat FSC si/sau FSC Mix.

Evaluarea Centralizata a Riscurilor pentru Lemn Controlat la nivel national (CNRA) devine aplicabila pentru toate companiile care doresc sa comercializeze produse certificate FSC Mix – ce au in componenta lemn controlat. Conformitatea cu prevederile CNRA va fi evaluata de Organismele de Certificare in cadrul procesului de auditare.

Utilitate

CNRA si certificarea pe Lemn Controlat reprezinta un instrument eficient pentru combaterea taierilor ilegale si promovarea unui management durabil pentru identificarea, managementul si monitorizarea Valorilor Ridicate de Conservare.

CNRA poate fi deasemenea utilizat de catre operatori, pentru dezvoltarea propriului sistem de preventie (DDS), in vederea implementarii prevederilor Regulamentului EU de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piața lemn și produse din lemn (EUTimber Regulation no. 995 /2010).

Beneficii ale implementarii standardului pentru lemn controlat

Printr-o implementare adecvata a acestui sistem de certificare operatorii din industria lemnului nu doar urmeaza si respecta prevederile legale contribuind astfel la promovarea unui management forestier responsabil, dar sunt generate in plus si alte beneficii contribuind astfel la promovarea unui management forestier responsabil:

 • ofera posibilitatea exprimarii opiniilor de catre factorii interesati / afectati printr-un proces transparent si participativ (prin consultarile publice si prin procedurile de sesizari si reclamatii);
 • promoveaza, per ansamblu, un management forestier responsabil alaturi de beneficiile ecologice, sociale si culturale ce decurg din acesta si in mod special identificarea, protejarea si monitorizarea Valorilor Ridicate de Conservare;
 • avantaje economice directe si/sau acces pe piata lemnului certificat;
 • instrument de conformare fata de prevederile legale impuse “operatorilor” din industria lemnului prin Regulamentul European (Reg. 995/2010);

Organizatia trebuie sa isi adapteze sistemul DD la utilizarea evaluarilor FSC ale riscurilor in interval de sase 6 luni de la data aprobarii lor de FSC.

Organizatia trebuie sa evalueze si sa documenteze riscul de amestecare a materialului cu achizitii de material neeligibil in lanturile sale de aprovizionare in timpul transportului, prelucrarii si depozitarii.

Ori de cate ori se identifica un risc specificat sau nespecificat referitor la provenienta si/sau un risc privitor la patrunderea de material neeligibil in lantul de aprovizionare, organizatia trebuie sa implementeze masuri de control pentru reducerea riscului.

Reducerea riscului

Organizatia trebuie sa detina si sa implementeze masuri de control adecvate pentru a evita sau a reduce riscul specificat sau nespecificat privitor la provenienta si/sau riscul de amestecare cu material ne-elibigil in lantul de aprovizionare

In situatia in care cerintele legale ar putea fi in conflict cu masurile de control adecvate, masurile de control trebuie aprobate de organismul de certificare inainte de a fi puse in aplicare.

Consultarea publica poate fi utilizata atat ca masura de control (obligatoriu pentru categoriile 2 si 3 cu risc nespecificat), cat si instrument pentru a verifica daca masurile de control sunt adecvate.

Pentru categoriile 2 si 3 de lemn controlat, organizatia trebuie sa utilizeze opinia a cel putin unui expert pentru justificarea caracterului adecvat al masurilor de control. Expertii utilizati trebuie sa indeplineasca cerintele minime prevazute in Anexa C.

Mai multe informatii legate de cerintele ce trebuiesc indeplinite de un operator economic ce doreste sa implementeze sistemul Due diligence se regasesc in Sectiunea I a standardului Cerinte pentru aprovizionarea cu Lemn controlat FSC (FSC-STD-40-005 V3-1).

Sistemul de management al calitatii

1. Competente, documentatie si inregistrari
Organizatia trebuie sa numeasca un reprezentant din conducere/management responsabil cu respectarea de catre organizatie a tuturor cerintelor aplicabile din prezentul standard.

Toti angajatii respectivi trebuie sa demonstreze cunoasterea procedurilor organizatiei si competenta in punerea in aplicare a cerintelor aplicabile din prezentul standard.
Organizatia trebuie sa pastreze evidente/inregistrari si documente care demonstreaza respectarea prezentului standard si sa se asigure ca acestea sunt usor accesibile pentru organismul de certificare.

Organizatia trebuie sa pastreze toate inregistrarile relevante timp de cel putin cinci (5) ani.

2. Informatii disponibile public
Organizatia trebuie sa prezinte organismului de certificare un rezumat scris al sistemului sau DDS.

3. Participarea factorilor interesati si reclamatii
Organizatia trebuie sa elaboreze si sa puna in aplicare o procedura documentata pentru comentariile si reclamatiile legate de sistemul DDS primite de la factorii interesati.
Procedura trebuie sa cuprinda mecanisme pentru:

 • Confirmarea primirii reclamatiilor;
 • Informarea factorilor interesati cu privire la procedura reclamatiilor si transmiterea unui raspuns initial catre reclamanti in interval de doua (2) saptamani;
 • Dialog cu reclamantii in scopul de a rezolva reclamatiile evaluate ca fiind substantiale inainte de luarea altor masuri;
 • Transmiterea relcamatiilor substantiale catre organismal de certificare si Biroul National FSC relevant pentru suprafata furnizoare in interval de doua (2) saptamani de la primirea reclamatiei;
 • Utilizarea abordarii precaute in continuarea achizitiei de material relevant atata timp cat reclamatia este active;
 • Stabilirea actiunii corrective ce urmeaza a fi intreprinsa de furnizori si mijloacele de punere in aplicare ale acestora daca o reclamatie a fost evaluate si verificata ca fiind substantial;
 • Excluderea din lantul de aprovizionare a materialului respective si a furnizorilor daca nu au fost luate masuri corrective;
 • Inregistrarea si clasarea tuturor reclamatiilor primate si a masurilor luate.

NOTA: Cerintele minime ce trebuie respectate pentru consultarea factorilor interesati se regasesc in ANEXA B.

Mai multe informatii referitoare la sistemul de management al calitatii se regasesc in Sectiunea II a standardului Cerinte pentru aprovizionarea cu Lemn controlat FSC (FSC-STD-40-005 V3-1).