Evaluarea Centralizata a Riscurilor la nivel National

Centralized National Risk Assessment – Evaluarea Centralizata a Riscurilor la nivel National (CNRA) reprezinta evaluarea riscurilor la nivel național dezvoltata de Centrul International FSC®. CNRA este un instrument dezvoltat de FSC pentru a acoperi la nivel global evaluarile de risc privind “Lemnul Controlat” acolo unde nu exista o Evaluarea nationala a riscului (NRA).

Obiectivul CNRA este de a identifica zonele cu risc scazut respectiv riscurile specifice pentru fiecare din cele cinci categorii si dupa caz, masurile considerate pentru atenuarea riscurilor identificate.

Aceasta abordare vine in sprijinul companiilor (preluand o parte din obligatiile acestora) si in acelasi timp asigura o determinare obiectiva si armonizata a riscurilor in cadrul unui proces transparent si participativ.

Procesul CNRA in Romania

In procesul CNRA pentru Romania, supervizat de Unitatea de Politici si Standarde din cadrul FSC International, identificarea și evaluarea riscurilor a fost externalizata catre experți independenti (selectati de FSC) cu experiența specifica pentru fiecare categorie:

  • Categoria 1 – NEPCon;
  • Categoria 2 – Wolfgang Richert Consulting si Leo van der Vlist;
  • Categoria 3 – NEPCon;
  • Categoria 4 – NEPCon;
  • Categoria 5 – NEPCon;

WWF-Romania, in calitate de partener FSC in acest proces, a sustinut dezvoltarea CNRA prin facilitarea unui proces participativ și transparent astfel incat factorii interesati sa se poata implica in determinarea riscurilor pentru Romania
Au fost organizate doua seminarii cu participarea reprezentantilor NEPCon si a principalilor factori interesati la nivel national (reprezentand cele trei domenii de interes: economic, social și de mediu), in sensul identificarii elementelor necesare evaluarii care necesita adaptarea la condițiile naționale.
Raportul CNRA (versiunea FSC-CNRA-RO V1-0) aprobat a fost elaborat de expertii CNRA mentionati anterior.

Aplicabilitate

Riscurile specificate si masurile de diminuare prevazute in CNRA vor trebui sa fie luate in considerare de organizatiile a caror lant de custodie a lemnului este certificate FSC, (i) care se aprovizioneaza cu lemn necertificat (fara declaratie FSC), dar care nu provine din surse inacceptabile si (ii) care doresc sa vanda lemn controlat FSC si/sau FSC Mix.

Evaluarea Centralizata a Riscurilor pentru Lemn Controlat la nivel national (CNRA) devine aplicabila pentru toate companiile care doresc sa comercializeze produse certificate FSC Mix – ce au in componenta lemn controlat. Conformitatea cu prevederile CNRA va fi evaluata de Organismele de Certificare in cadrul procesului de auditare.

Utilitate

CNRA si certificarea pe Lemn Controlat reprezinta un instrument eficient pentru combaterea taierilor ilegale si promovarea unui management durabil pentru  identificarea, managementul si monitorizarea Valorilor Ridicate de Conservare.

CNRA poate fi deasemenea utilizat de catre operatori, pentru dezvoltarea propriului sistem de preventie (DDS), in vederea implementarii prevederilor Regulamentului EU de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piața lemn și produse din lemn (EUTimber Regulation no. 995 /2010).