Interpretarea nivelurilor de risc:

  • nivelul de risc semnificativ va fi luat in considerare de catre autoritatea competenta, in scopul fundamentarii planurilor de control privind implementarea EUTR. Acest nivel de risc, va reprezenta o abordare minimala pentru operatori. Astfel, “operatorii” au in continuare obligaţia: (i) de a efectua evaluari de risc si (ii) de a identifica factorii de risc de la caz la caz pentru a putea stabilii masurile de atenuare a riscurilor.
  • nivelul de risc scazutdin perspectiva autoritati competente, va avea relevanţa doar pentru controalele tematice.