Raportul CNRA aprobat (FSC-CNRA-RO V1-0 EN) poate fi descarcat aici:

FSC-CNRA-RO V1-0 RO

Data aprobarii: 20 Sep 2017
Data intrarii in vigoare: 21 Mar 2018

Nota: Raportul CNRA ia în considerare cadrul legislativ in vigoare anterior lunii aprilie, 2017.

Prezentarea sintetică a categoriilor de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile de către FSC® și indicatorii luați in considerare in procesul de evaluare:

Categoria

1. Lemn provenit din exploatari ilegale

Indicator

Risc propus conform CNRA

Masuri recomandate de control

1.1 Drept de proprietate si drepturi de administrare

1.2 Licente concesionare

N/A

1.3 Managementul si planificarea exploatarii

N/A

1.4 Autorizatii de exploatare

1.5 Plata taxelor si redeventelor legate de exploatare

1.6 Taxe pe valoarea adaugata si alte taxe legate de valorificare

N/A

1.7 Taxe pe venit si profit

1.8 Reglementari privind exploatarea lemnului

1.9 Situri si specii protejate

1.10 Cerinte de mediu

1.11 Securitate si sanatate in munca

1.12 Angajari legale

1.13 Drepturi cutumiare (traditionale)

N/A

N/A

1.14 Consimtamant prealabil, liber si in cunostinta de cauza

N/A

N/A

1.15 Drepturile populatiilor indigene

N/A

N/A

1.16 Clasificarea speciilor, cantitatilor si calitatilor

1.17 Comercializare si transport

1.18 Comertul Offshore si preturi de transfer

1.19 Reglementari vamale

1.20 CITES

N/A

1.21 Legislatia care prevede proceduri Due diligence/Due care

N/A

2. Lemn recoltat prin incalcarea drepturilor cutumiare si civile

2.1. Sectorul forestier nu este asociat cu conflicte armate violente, inclusiv conflicte care ameninta securitatea nationala sau regionala si/sau control militar.

Risc scazut

N/A

2.2. Dreptul la munca este respectat, inclusiv drepturile specificate in principiile si drepturile fundamentale OIM

Risc scazut

N/A

2.3. Depturile populatiilor indigene si traditionale sunt respectate.

Risc scazut

N/A

3. Lemn provenit din suprafete forestiere in care valorile ridicate de conservare sunt amenintate de activitatile de management

3.0 Definirea conceptului de Paduri cu valoare ridicata de conservare

N/A

3.1 HCV 1

Risc Scazut
⦁ Paduri strict protejate,
⦁ Paduri din ariile protejate,
⦁ Plantatii private pentru biomasa

Risc Specificat
⦁ Paduri cu rol de conservare din afara ariilor protejate,
⦁ Paduri cu functie de productie din afara ariilor protejate ,
⦁ Pasuni impadurite (consistenta <0,4), cu sau fara amenajament.

3.2 HCV 2

Nu se aplica

3.3 HCV 3

Risc Scazut
⦁ Paduri strict protejate,
⦁ Paduri cu functie de conservare si productie din ariile protejate,
⦁ Plantatii private pentru biomasa.

Risc Specificat
⦁ Paduri de conservare din afara ariilor protejate,
⦁ Paduri cu functie de productie din afara ariilor protejate,
⦁ Pasuni impadurite

3.4. HCV 4

N/A

3.5 HCV 5


⦁ Paduri strict protejate,
⦁ Plantatii private pentru biomasa,
⦁ Pasuni impadurite.

Risc Specificat
⦁ Paduri de conservare din si din afara ariilor protejate,
⦁ Paduri cu functie de productie din si din afara ariilor protejate.

3.6. HCV 6

Risc Scazut
⦁ Paduri strict protejate,
⦁ Paduri de conservare din si din afara ariilor protejate,
⦁ Plantatii private pentru biomasa.

Risc Specificat
⦁ Paduri de productie din si din afara ariilor protejate,
⦁ Pasuni impadurite.

4. Lemn provenit din paduri naturale transformate prin conversie in plantatii sau in teren destinat altor utilizari

4.1 Lemn provenit din paduri naturale transformate prin conversie in plantatii sau in teren destinat altor utilizari

N/A

5. Lemn provenit din paduri in care sunt plantati arbori modificati genetic

5.1 Lemn provenit din paduri in care sunt plantati arbori modificati genetic

N/A