Raportul CNRA aprobat (FSC-CNRA-RO V1-0 EN) poate fi descarcat aici:

FSC-CNRA-RO V1-0 RO

Data aprobarii: 20 Sep 2017
Data intrarii in vigoare: 21 Mar 2018

Nota: Raportul CNRA ia în considerare cadrul legislativ in vigoare anterior lunii aprilie, 2017.

Prezentarea sintetică a categoriilor de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile de către FSC® și indicatorii luați in considerare in procesul de evaluare:

Categoria

1. Lemn provenit din exploatari ilegale

Indicator

Risc propus conform CNRA

Masuri recomandate de control

1.1 Drept de proprietate si drepturi de administrare

[popup_anything id=”1110″]

[popup_anything id=”1236″]

1.2 Licente concesionare

[popup_anything id=”1135″]

N/A

1.3 Managementul si planificarea exploatarii

[popup_anything id=”1141″]

N/A

1.4 Autorizatii de exploatare

[popup_anything id=”1143″]

[popup_anything id=”1237″]

1.5 Plata taxelor si redeventelor legate de exploatare

[popup_anything id=”1157″]

[popup_anything id=”1238″]

1.6 Taxe pe valoarea adaugata si alte taxe legate de valorificare

[popup_anything id=”1158″]

N/A

1.7 Taxe pe venit si profit

[popup_anything id=”1159″]

[popup_anything id=”1239″]

1.8 Reglementari privind exploatarea lemnului

[popup_anything id=”1160″]

[popup_anything id=”1240″]

1.9 Situri si specii protejate

[popup_anything id=”1161″]

[popup_anything id=”1241″]

1.10 Cerinte de mediu

[popup_anything id=”1162″]

[popup_anything id=”1242″]

1.11 Securitate si sanatate in munca

[popup_anything id=”1163″]

[popup_anything id=”1243″]

1.12 Angajari legale

[popup_anything id=”1164″]

[popup_anything id=”1244″]

1.13 Drepturi cutumiare (traditionale)

N/A

N/A

1.14 Consimtamant prealabil, liber si in cunostinta de cauza

N/A

N/A

1.15 Drepturile populatiilor indigene

N/A

N/A

1.16 Clasificarea speciilor, cantitatilor si calitatilor

[popup_anything id=”1165″]

[popup_anything id=”1245″]

1.17 Comercializare si transport

[popup_anything id=”1166″]

[popup_anything id=”1246″]

1.18 Comertul Offshore si preturi de transfer

[popup_anything id=”1167″]

[popup_anything id=”1247″]

1.19 Reglementari vamale

[popup_anything id=”1169″]

[popup_anything id=”1249″]

1.20 CITES

[popup_anything id=”1170″]

N/A

1.21 Legislatia care prevede proceduri Due diligence/Due care

[popup_anything id=”1171″]

N/A

2. Lemn recoltat prin incalcarea drepturilor cutumiare si civile

2.1. Sectorul forestier nu este asociat cu conflicte armate violente, inclusiv conflicte care ameninta securitatea nationala sau regionala si/sau control militar.

Risc scazut

N/A

2.2. Dreptul la munca este respectat, inclusiv drepturile specificate in principiile si drepturile fundamentale OIM

Risc scazut

N/A

2.3. Depturile populatiilor indigene si traditionale sunt respectate.

Risc scazut

N/A

3. Lemn provenit din suprafete forestiere in care valorile ridicate de conservare sunt amenintate de activitatile de management

3.0 Definirea conceptului de Paduri cu valoare ridicata de conservare

[popup_anything id=”1263″]

N/A

3.1 HCV 1

[popup_anything id=”1264″]
⦁ Paduri strict protejate,
⦁ Paduri din ariile protejate,
⦁ Plantatii private pentru biomasa

[popup_anything id=”1265″]
⦁ Paduri cu rol de conservare din afara ariilor protejate,
⦁ Paduri cu functie de productie din afara ariilor protejate ,
⦁ Pasuni impadurite (consistenta <0,4), cu sau fara amenajament.

[popup_anything id=”1278″]

3.2 HCV 2

[popup_anything id=”1266″]

Nu se aplica

3.3 HCV 3

[popup_anything id=”1267″]
⦁ Paduri strict protejate,
⦁ Paduri cu functie de conservare si productie din ariile protejate,
⦁ Plantatii private pentru biomasa.

[popup_anything id=”1268″]
⦁ Paduri de conservare din afara ariilor protejate,
⦁ Paduri cu functie de productie din afara ariilor protejate,
⦁ Pasuni impadurite

[popup_anything id=”1279″]

3.4. HCV 4

[popup_anything id=”1271″]

N/A

3.5 HCV 5

[popup_anything id=”1272″]
⦁ Paduri strict protejate,
⦁ Plantatii private pentru biomasa,
⦁ Pasuni impadurite.

[popup_anything id=”1273″]
⦁ Paduri de conservare din si din afara ariilor protejate,
⦁ Paduri cu functie de productie din si din afara ariilor protejate.

[popup_anything id=”1280″]

3.6. HCV 6

[popup_anything id=”1275″]
⦁ Paduri strict protejate,
⦁ Paduri de conservare din si din afara ariilor protejate,
⦁ Plantatii private pentru biomasa.

[popup_anything id=”1276″]
⦁ Paduri de productie din si din afara ariilor protejate,
⦁ Pasuni impadurite.

[popup_anything id=”1281″]

4. Lemn provenit din paduri naturale transformate prin conversie in plantatii sau in teren destinat altor utilizari

4.1 Lemn provenit din paduri naturale transformate prin conversie in plantatii sau in teren destinat altor utilizari

[popup_anything id=”1283″]

N/A

5. Lemn provenit din paduri in care sunt plantati arbori modificati genetic

5.1 Lemn provenit din paduri in care sunt plantati arbori modificati genetic

[popup_anything id=”1284″]

N/A