Pentru a putea fi luate în considerare în cadrul procesului de consultare, comentariile transmise de factorii interesati trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

  • să fie transmise via e-mail pe adresa: CNRA@lemncontrolat.ro
  • să fie transmise în perioada disponibilă pentru consultări publice: 17 Februarie – 19 Martie 2017;
  • comentariile trebuie să fie incluse în urmatorul formular de consultare;
  • comentariile trebuie redactate în limba româna sau engleză;
  • completarea câmpurilor notate cu “*” este necesară;

Notă! Pentru ca propunerile celor interesaţi să poată fi luate în considerare, trebuie susţinute cu argumente de ordin tehnic şi evidenţe clare (de exemplu precizarea ratiunilor de ordin legislativ, practici si proceduri in vigoare, studii de specialitate, statistici, etc.), oferind dupa caz sursa acestor informatii (link-uri, documente relevante, etc.).

Notă! Datele personale furnizate în formularele de consultare nu vor fi făcute publice.

Notă! Toate comentariile transmise de publicul interesat în cadrul procesului de consultare vor fi luate în considerare în cadrul analizei care va fi efectuată ulterior de către experţii CNRA. Ele vor constitui baza pentru dezvoltarea CNRA care ulterior va fi analizat si aprobat de către Unitatea de Politici și Standardele FSC International. Aprobarea şi publicarea CNRA pentru România este estimată pentru luna septembrie 2017.

Notă! Pentru acurateţea informaţiilor cuprinse în Raportul CNRA, vă rugăm să consultaţi varianta în engleză (disponibilă aici).
Pentru informaţii suplimentare legate de procesul de consultare publică, vă rugăm să vă adresaţi la sniculescu@wwfdcp.ro