Padurile cu Valoare Ridicata de Conservare, la nivel national, sunt prevazute in Ghidul PVRC

Masuri generale

  • Consultarea publica a factorilor interesati relevanti pentru identificarea si managementul Padurilor cu Valoare Ridicata de Conservare, trebuie sa fie adecvata marimii si scarii operatiunilor organizatiei;
  • Implicarea expertilor in domeniu pentru identificarea Valorilor Ridicate de Conservare si stabilirea masurilor de management;
  • Masurile de diminuare a riscurilor asumate pentru Padurile cu Valoare Ridicata de Conservare trebuie sa fie incluse in rezumatul  sistemului de preventie instituit (Sistem Due Dilligence) care este facut public;
  • Inceperea activitatilor de exploatare doar dupa obtinerea autorizatiei de exploatare, respectand conditiile de mediu impuse de aceasta, conform procedurilor legale;

Masuri specifice

  • Pentru masurile specifice de management a Valorilor Ridicate de Conservare identificate, consultati Ghidul PVRC;
  • Pentru padurile cuprinse in Catalogul National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine, Siturile UNESCO, Siturile candidat UNESCO, NU este permisa exploatarea masei lemnoase;
  • Pentru Padurile incluse in PinMatra / studii de fundamentare se verifica daca  sunt inregistrate oficial ca potentiale paduri virgine si cvasivirgine, iar daca sunt incluse in asemenea studii, exploatarea este permisa doar daca APV este aprobat de Garda Forestiera,  certificand astfel ca acea suprafata forestiera nu indeplineste criteriile de identificare a padurilor virgine.